• VOG

    Als sportvereniging vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan voor onze vrijwilligers.

    Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

    Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die wij als bestuur nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het maakt de kans kleiner dat personen die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

    De aanvragen van een VOG herhalen we elke drie jaar.