• Vertrouwenscontactpersoon

  Handbalvereniging OBW vindt een sociaal veilige sportomgeving erg belangrijk.

  Een omgeving waar alle leden, klein en groot, kunnen rekenen op een respectvolle omgang met elkaar.
  Een omgeving waar iemand kan zijn zoals hij of zij is, en niet beoordeeld wordt op geslacht, afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid.
  Een omgeving waar geen sprake is van machtsmisbruik.
  Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan eenieder (sporter, trainer, begeleider, ouder, bestuurder) zich dient te houden.
  Deze zijn bedoeld om te voorkómen dat er problemen kunnen ontstaan op het gebied van pesten, discrimineren en (seksuele) intimidatie.
  Het bestuur van h.v. OBW heeft besloten om voor onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. 

  Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
  Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen bij handbalvereniging OBW die een probleem wil melden dat te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijv. seksuele intimidatie.

  Helaas komt het zeer incidenteel voor dat er een situatie ontstaat waarbij iemand zich onveilig voelt en waarbij grenzen overschreden zijn. De vertrouwenscontactpersoon gaat met de melder van het probleem in gesprek, biedt deze een luisterend oor en advies over verder te ondernemen stappen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk

  Voor de VCP rol binnen h.v. OBW, mogen wij gebruikmaken van de VCP van het NHV.
  Deze is te bereiken via vcp@handbal.nl of telefonisch. Kijk voor het nummer een VCP op de site van het NHV. (https://www.handbal.nl/vertrouwenscontactpersoon/)

 • Vacature

  We zien graag dat we als vereninging zelf deze functie kunnen invullen. In het verleden hebben we dit ook zo gehad.

  Daarom zijn we nog alijd zoekende naar een eigen VCP. Zie jij het zitten om deze rol voor ons in te vullen, laat het ons dan weten en stuur een mail aan info@hvobw.nl.