• Gedragsregels handbal

  Om onze sport plezierig te laten zijn voor iedereen, spreken we gedragsregels af. Een teamsport doe je niet alleen en daarom moeten we rekening met elkaar houden. Buiten de sporter en zijn directe omgeving (ouders, trainers en begeleiders) bepalen ook tal van andere invloeden en instanties de sfeer waarin sport wordt beoefend, zoals het publiek.

  Helaas kennen we allemaal de slechte voorbeelden van het niet volgen van gedragsregels, zoals spelovertredingen, scheldpartijen, pesten en agressief gedrag. En de gevolgen die dit met zich meebrengt, zoals coaches die weglopen en scheidsrechters die stoppen.

  Iedereen die aan sport doet, kent de term Fair play. Fair play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Fair play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spel)regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren sportief te handelen naar elkaar als team maar ook als supporters en coaches. Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Fair Play komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de 'strijd' wordt aangegaan.

  Om die reden hebben we een aantal gedragsregels (de h.v. OBW – Fair play regels) opgesteld waar iedereen zich aan moet houden: 

  • Alle spelers, coaches/trainers en ouders stellen zich positief op tegen over elkaar, de tegenstander en scheidsrechter. Spreek elkaar aan op onsportief gedrag en geef zelf het goede voorbeeld.
  • Spelers, ouders en verzorgers accepteren de beslissingen van de trainer(s), coach(es) en scheidsrechters en waarderen hun rol. Zij staan op vrijwillige basis voor jou of jouw kind op het (trainings)veld.
  • De coaches coachen de wedstrijd en de trainers verzorgen de training, eventueel in overleg met de spelers. De scheidsrechters fluiten de wedstrijd. De ouders mogen alleen (positief) aanmoedigen.
  • Op social media gaan we respectvol met elkaar om.
  • Iedereen spant zich zoveel mogelijk in om onze vereniging een gezonde vereniging te laten zijn, die positief door de buitenwereld bekeken wordt en waar vele handen licht werk maken.
  • Wanneer je bent verhinderd (ziekte, blessure) zeg dan zo vroeg mogelijk af. Voor een wedstrijd uiterlijk op vrijdag, zodat er eventueel nog vervangende spelers geregeld kunnen worden. Laat je team niet in de steek!