• Bestuur en commissies

  De handbalvereniging wordt geleid door het bestuur, bestaande uit:

  Barry Möller

   Voorzitter

  Evi Jansen

   Secretaris

  Tom Wassink

   Penningmeester

  Daphne Peters

   Ledenadministratie

  Marije Lemm

   Wedstrijdzaken

  Bregje Leeuwestein

   PR en communicatie

  Ben van Onna

   Jeugdzaken

  vacature

   Technische zaken (vacature per 06-2023)

   

  De handbalvereniging zou niet kunnen bestaan zonder onze enthousiaste, actieve leden die (soms losjes) verbonden zijn aan onze commissies. We gaan ze hieronder allemaal proberen te noemen, omdat ze onwijs belangrijk voor de vereniging zijn. Aan elke commissie (of groep) is een bestuurslid gelinkt die zorgt voor de informatieoverdracht van en naar het bestuur.
 • PR & sponsorcommissie

  PR, relatiebeheer, werven van nieuwe sponsoren.

 • Geldwerfcommissie

  Organisatie van evenementen die geld opleveren.

 • Evenementen- & activiteitencommissie

  Organisatie van toernooien, activiteiten met Omniverenging, jaarafsluiting 6-tegen-6 toernooi, vriendinnentoernooi.

 • Technische commissie

  Wedstrijdzaken, materialenbeheer en kennisontwikkeling van trainers en scheidsrechters.

 • Jeugdcommissie

  Contact met jeugdleden en hun ouders, organisatie en ondersteuning activiteiten voor de jeugd.

 • Ereleden

  Wiebe Jorna (†)

  Piet Zwiers

  Jan Willemsen

  Diny Heymen

  Marian Elfring-Jorna

  Mona Voss

  Dory Meijer

  Femke Wichmann

  Eef Koenders

  Jacques Laurensse

  Toon Boerboom (†)

  Wilfried Stevens

  Lenie Boerboom 

  Robin Scholten